Knihovní řád

Obsah ukázkového knihovního řádu

  1. Základní ustanovení …
  • Jedna
  • Dva
  • Tři
  1. Výpujèní řád …
  • Jedna
  • Dvì
  • Tøi